NHARE MBOZHA

smartphone-evolution1

KUSHANDUKA KWENHARE MBOZHA MAKORE GUMI APFUURA

Kushandiswa kweNhare mbozha kwave kuchiwedzera mumakore apfuura, izvi zvinosakisawo nekuwedzera kwekushanda kweNharembozha dzacho,  vamwe vanoshandisa kukurirana, kunyorerana tsamba mbozha, kupinda pamasai sai eIndaneti, kutamba mitambo, kutenga nekutengeserana, kuona nekunzwa mimhanzi,nezvimwewo.  Izvi zvinobva zvapa vaya vanogadzira midziyo iyi kuti vagare vachivandudza mhando dzezvigadzirwa izvi. Sezvirikuratidzwa pamufananidzo , tinoona kuti mumakore ekutanga kugadzirwa kwenhare mbozha dzainge dzakakura uye dzairema pauremu zvekutosungirirwa pabande chaipo. Dzikazoita dzichidukupa zvichienderana nekuwandudzwa kweruzivo.

 

…………..zvimwe muchikamu chinotevera……..

IMPROVE BATTRY LIFE

How To Take
Care of Your
Smartphone
Battery the
Right Way.

Your smartphone is a minor
miracle, a pocket-sized

computer that can fulfill
almost every whim. But
none of its superpowers
matter a bit if it runs out of
juice. With removable
batteries becoming more and
more rare, you’ve got to take
good care of the one you got.
Fortunately, it’s not to hard
keep the lithium-ion
powering your everything-
machine happy if you follow
a few simple rules.
Obviously, the first rule for
extending your battery life is
not using up all your battery
life playing Candy Crush and
walking around with Wi-Fi
and GPS enabled when
you’re not using either and
really, really need your
phone to last that extra
hour. But aside from that,
there are some basic rules
for care and charging, and
they’re the simplest baseline
for a healthy battery.
Top it off
You may vaguely recall
hearing something about
rechargeable batteries and
the “memory effect.” You
know, that if you don’t
“teach” your rechargeable
batteries their full potential
by taking them from totally
full to totally empty, they’ll
“forget” part of their
capacity. Well forget all
that. Right now. It does not
apply to your phone.
ADVERTISEMENT
Battery memory is a real
thing , but it applies to
nickel-based batteries; your
trusty sidekick (literal
Sidekick or otherwise)
doubtlessly has a lithium-
ion battery, and it needs to
be treated a little differently.
Specifically, it should be
topped off whenever you get
the chance.